Veien til mannens hjerte

Om arrangementet

Den kulturelle spaserstokken inviterer til...

Kulturbaren åpner kl. 11.30

Dørene åpner kl. 11.30

Forestillingen starter kl. 12.00

Gratis

Musikalsk kåseri basert på den historiske «syngende kokebok» fra 1833

Året er 1840. Du er invitert inn i et velstående hjem på Christianias beste vestkant. Vertskapet varter opp med noe godt i glasset og et musikalsk kåseri med selveste Madame Taffel ( Tone Holte). Her blandes klaverspill og dannet sang med ærverdige oppskrifter og kloke kjærlighetsråd til både den gifteferdige pike og den modne kvinne. Alt hentet fra datidens «selvhjelps-litteratur», først og fremst kokeboken som ble utgitt i Christiania i 1833: « Den Norske Husmoder i sit Kjøkken og Spisekammer eller Norsk Husholdningsbog indeholdende Koge, Stege, Bage og Syltekunsten i alfabetisk Orden på Vers». Her er alle oppskrifter skrevet på velbekjendte melodier, slik at de lettere kan hefte seg til hukommelsen hos de piger som ennå ikke behersker lese- kunsten. Genialt!
Med seg på klaver og vokal har madammen Thelma Olsen ( Harriet Müller-Tyl), en kvinne Madame Taffel i følge eget utsagn egenhendig har plukket opp fra rennestenen og gjennom noe tid har undervist i klaverspill, sang og dannelse. Forsamlingen får selv dømme om hun har lykkes i sine bestrebelser…

Velkommen!