3. november 2020

Ås kirkeakademi

6. november 2020

Lyttelunsj

24. november 2020

Ås kirkeakademi

4. desember 2020

Lyttelunsj

26. mars 2021

Ørjan Burøe: Store gutter Gråter Ikke.