Nordens dag 2023

Om arrangementet

I 1962 ble Helsingforsavtalen signert, og hvert år feires det hele Nordens «grunnlov» den 23. mars. Helsingforsavtalen, eller Nordens «grunnlov», er en avtale som har hatt enorm betydning for alle innbyggere i Norden. Avtalen la blant annet grunnlaget for et felles studie- og arbeidsmarked, passfrihet og tilgang til sosiale goder ved opphold i et annet nordisk land, noe man i dag kanskje tar som en selvfølge.

Når vi feire vårt nordiske samarbeid, hedrer vi vårt kulturelle, historiske og språklige fellesskap.

Mesteparten av programmet er gratis - med unntak av kinofremvisningene og konserten med Skrattvatten.

Tirsdag 21. mars

kl. 12.00 Bokprat med Ingeborg Arvola på Ås bibliotek

Onsdag 22. mars

kl. 12.30 Språkkafé, med nordisk tema i Ås bibliotek

kl. 18.30  Kino // Nordiske perler i Ås : Ellos eatnu - La elva leve Les mer

- innledning med Elisabeth Jemison ved Amnesty International NMBU. Elisabeth går på sitt andre år på NMBU og studerer "International environmental and development studies". Hun er opprinnelig fra USA, og har bodd i Norge i 12. år.   

Torsdag 23. mars 

kl. 11.30 Flaggheising (Nordenflagget) i borggården

Kl. 12.00 Lyttelunsj med Hildegunn Coucheron på foajéscenen

Kl. 17.30  Dans fra danseseksjonen ved Kulturskolen i Ås v/Rebecca Holm i borggården

17.45-18.30 Konsert kulturskolebandet på foajéscenen

18.30-19.00 Konsert ved kulturskole-elever med sine lærere på foajéscenen

19.00-20.00 Strikkekafé på Ås bibliotek

Kl. 20.00-21.00 Nordisk aften med Skrattvatten på foajéscenen.

 

Ca. kl. 16.30-21.00 

 Servering av nordiske lekkerheter ved Damene fra Texas

Quiz ved foreningen Norden