Minecraft

Om arrangementet

Dette arrangementet er en del av HJEM. Gamingkontakten har lang erfaring med gaming som sosial aktivitet og ansatte har gaming som fritidsinteresse. I de siste årene har det vært økende fokus på barn som spiller mye. Til tross for at man i fagmiljøer snakker om kategorier som “storspillere” og “problemspillere”, har det i Norge vært mangel på tilrettelagte tilbud som tar unge gamere og deres digitale oppvekst på alvor. Denne mangelen fører i praksis til at man lukker for den nødvendige sosiale støtten som denne gruppen trenger. Dette ønsker Gamingkontakten å gjøre noe med.

Dørene åpner kl. 17.00

Ås kinoteater

Gratis

Folkehelseinstituttet understreker at manglende sosial
støtte øker faren for både fysiske og psykiske lidelser. Gamingkontakten
inviterer seg inn på ungdommenes arena og styrker deres opplevelse av sosial
støtte, noe som i et folkehelseperspektiv er helsefremmende og kan redusere
hyppigheten av både psykiske og somatiske lidelser. Gamingkontakten får flere
henvendelser fra foreldre og fagpersoner som bekymrer seg over barnas spilling. 

I løpet av HAV-kvelden vil også representanter fra
Gamingkontakten svare på spørsmål omkring ungdom og spill avhengighet 

https://www.gamingkontakten.no