HAV: Hva er et hjem?

Om arrangementet

Velkommen til en flerkulturell HAV-kveld der vi tenker gjennom hva et hjem betyr for oss. Gjennom ulike kulturaktiviteter skal vi sammen søke etter svar på spørsmålene om hva hjemme betyr for oss og hvordan et hjem påvirker våre liv.

Dørene åpner kl. 17.00

Enkel servering

Hele huset

Gratis

HAV-kvelden er spekket med et variert program. Her vil du oppleve fotoutstilling, musikk, dans, mat, dataspill og aktiviteter for barn.
Kulturdagen starter med lyttelunsj på formiddagen. Under kvelden serverer vi fingermat i et kurdisk hjem som er bygget opp for anledningen. Til dessert får du
afro-beat og kaffen serveres i rammen av en ekte etiopisk kaffeseremoni.  

Sammen med Panta Rei Danseteater skal elever fra Kulturskolen i Ås vise danseforestillinger. Gamingkontakten skal hjelpe oss til å bygge et virtuelt hjem med Minecraft. I løpet av kvelden vil også representanter fra Gamingkontakten svare på spørsmål omkring ungdom og spill avhengighet.   

Fotoutstillingen er et resultat av fotoworkshopen «Postkort hjemmefra», der fotointeresserte tidligere i uken har arbeidet med temaet hjem.
Dette har de gjort sammen med gresk og norsk fotograf. Deltakerne vil presentere sine arbeider gjennom bilder og egne muntlige fortellinger om deres opplevelse av egne hjem.  

Tema for kvelden

Temaet for kvelden er forankret i en tid med økende global og nasjonal migrasjon, der opplevelsen av hva som er et hjem er i konstant forandring. Mange flytter på seg, både frivillig og ufrivillig. Vi forlater oppvekstplasser og etablerer oss i nye hjem, på nye steder, også i nye, ukjente land.  

Hvor er hjemme? Hva er et hjem? Hva betyr hjemme for oss? Hva symboliserer et hjem, og hvordan skal man definere hjem? Hvilken rolle spiller hjemmet våre liv? Dette er noen av spørsmålene vi ønsker å undersøke. Mange opplever hjem som del av sin opprinnelse, som et naturlig miljø, nesten som kroppen selv. Hjem kan betyr nabolaget, stedet og landet man opprinnelig kommer fra. Mange har to eller flere hjem på tvers av landegrenser. Hvordan oppleves hjemmet når man har flere nasjonaliteter og pass?  

Sammen om kulturopplevelser

Alle HAV-arrangementene er en gratis møteplass der alle er velkomne til å være sammen i rammen av en hyggelig kveld med ulike kulturopplevelser og god mat. Bak HAV står Ås internasjonale kultursenter ved Kulturskolen i Ås, initiativtaker Knut Werner Lindeberg Alsén, Ås kulturhus og ulike frivillige. Under arrangementet i mars samarbeider HAV med Ås videregående skole, læringssenteret, Ås menighet, studenter ved NMBU og den greske organisasjonen Artifactory. HAV mottar støtte fra Viken fylkeskommune.  

Postkort hjemmefra

Postkort hjemmefra er en del av «Postcard from Home», som er et internasjonalt kunstform på sosiale medier - der man reflekterer over hvor man kommer fra. Gjennom å skape ulike postkort samles fotointeresserte og fotokunstnere for å dvele, undersøke, lage og dele ut postkort basert på grunnideen om hva som er et hjem.  

Program Fredag 6. mars:

Kl. 11.30 – 12.00 store sal

Lyttelunsj – spesial // Program oppdateres fortløpende.

Kl. 17.00 – 20.00 Ås kulturhus 

- Postkort hjemmefra. En fotoutstilling om hjem  

- Velkommen hjem til Ronak! Besøk et kurdisk hjem laget i Kulturhuset  

- Kurdisk fingermat

- Dessert fra Etiopia 

- Etiopisk kaffeseremoni  

- Afro-beat DJ. Her spilles musikk og alle inviteres til danse 

- Panta Rei Danseteater og elever fra Kulturskolen i Ås. Dansefremvisning  

- Bygg ditt eget virtuelt hjem med Minecraft  

 - Aktiviteter for barna: Lesestund og beatboxing 

Oppmøte kl. 17.00 i foajeen i Ås kulturhus.

Noen endringer i programmet kan forekomme!  

Om aktørene

HAV 

HAV er et lokal og internasjonal kunst– og kulturprosjekt. Hovedmålsettingen er mangfoldsarbeid gjennom tverrfaglige kunst- og kulturuttrykk og undervisning. Temaene det arbeides med er fremmedfrykt, utenforskap, hatsnakk, inkludering og generelt frykten for det ukjente i bred forstand.  

HAV er skapt og blir drevet i et samarbeid mellom Ås internasjonale kultursenter ved Kulturskolen i Ås, initiativtaker Knut Werner Lindeberg Alsén, Ås kulturhus og ulike institusjoner og frivillige. HAV har etablert prosjekter i Ås og Hellas. Under arrangementet i mars samarbeider HAV med Ås videregående skole, Ås læringssenteret, Ås menighet, studenter ved NMBU og den greske organisasjonen Artifactory. www.fremmedfrykt.no HAV-mottar støtte av Viken fylkeskommune.  

“Post Card from Home // Norway”

«Postcard from Home» er et internasjonalt kunstform på sosiale medier der man reflekterer over hvor man kommer fra. Konseptet er utviklet av den greske kunstfotografen Photini Papahatzi i ArtiFactory, som har holdt workshop over hel verden. Gjennom å skape ulike postkort basert på egne liv samles flyktninger, innvandrere, innfødte, lokale og kunstnere for å dvele, undersøke, lage og dele ut postkort basert på grunnideen om hva som er et hjem. Alle som deltar på workshopen blir del av et stort internasjonalt fotonettverk. I samarbeid med HAV etableres Post Card from Home i Norge. http://postcardsfromhome.net 

Velkommen hjem til Ronak!  

Kurdiske Ronak Mehraban som har bodd i Ås i mange år, skal forvandle et av rommene i kulturhuset om til et kurdisk hjem, slik at vi får oppleve og lære litt med om kurdisk kultur. Ronak vil også servert litt kurdisk mat.

Etiopisk kaffeseremoni og samtale om hva vi kan lære fra Etiopia

Som dessert kan vi nyte en god kopp kaffe i rammen av en
ekte etiopisk kaffeseremoni. Denne delen av programmet ledes av prostidiakon
Atle Eikeland som er medlem av HAV-komiteen. Atle som har bodd i Etiopia i to
år, og som gjestet landet nylig, vil ta oss med i en samtale med utgangspunkt i
hvordan muslimer og kristne i deler av Etiopia har levd harmonisk sammen i
århundrer. Spørsmålet han blant annet stiller er hva har å lære av Etiopia.
Atle leder Ås menighet sitt nye pilotprosjekt om inter-religiøs dialog knyttet
til integrering og utvikling av et godt lokalsamfunn. Dette vil han også
informere oss om.  

Panta rei danseteater i samarbeid med Junior kompaniet
(fordypningsklasse ved Kulturskolen i Ås)  

I samarbeid med Juniorkompaniet vil Panta Rei danseteater opptre med små koreografier der de har tatt utgangspunkt i temaet «hjem» http://www.pantareidanseteater.com 

Afro Beat og dans

Vi får besøk av en Afro Beat DJ Amponsah Afari Djan som lager stemning og alle som ønsker det kan bli med å danse 

Aktiviteter for barna

Norsk-etiopiske Zubeida Lenqo er student ved NMBU. Hun inviterer til lesestund og Hans Dur til beatboxing.  

Minecraft - bygg ditt eget virtuelt hjem.

Flere og flere føler seg hjemme i den digitale verden. Under veiledning av Gamingkontakten skal vi bygge hjem med Minecraft, som enkelt
fortalt er digital Lego. Her skal vi teste ut vår kreativitet og skaperevne i
et rom der kun fantasien setter grenser,trygt bortenfor ditt eget hjem. Sammen
skal vi samarbeide om å bygge, utvide og endre et "hjem" på nye
måter. Spillet har blitt et stort fenomen med over syv millioner spillere
globalt. 

https://www.minecraft.net/nb-no/ 

Gamingkontakten

Gamingkontakten har lang erfaring med gaming som sosial aktivitet og ansatte har gaming som fritidsinteresse. I de siste årene har det vært økende fokus på barn som spiller mye. Til tross for at man i fagmiljøer snakker om kategorier som “storspillere” og “problemspillere”, har det i Norge vært mangel på tilrettelagte tilbud som tar unge gamere og deres digitale oppvekst på alvor. Denne mangelen fører i praksis til at man lukker for den nødvendige sosiale støtten som denne gruppen trenger. Dette ønsker Gamingkontakten å gjøre noe med.  

Folkehelseinstituttet understreker at manglende sosial støtte øker faren for både fysiske og psykiske lidelser. Gamingkontakten inviterer seg inn på ungdommenes arena og styrker deres opplevelse av sosial støtte, noe som i et folkehelseperspektiv er helsefremmende og kan redusere hyppigheten av både psykiske og somatiske lidelser. Gamingkontakten får flere henvendelser fra foreldre og fagpersoner som bekymrer seg over barnas spilling. 

I løpet av HAV-kvelden vil også representanter fra Gamingkontakten svare på spørsmål omkring ungdom og spill avhengighet https://www.gamingkontakten.no