Ås Language Exchange

Om arrangementet

Velkommen!

Thursdays from 4.30 - 5.30 pm in the foyer of the Ås Arts and Cultural Centre.
(27th Jan - 9th of June)
 
At Ås Language Exchange you can practice speaking Norwegian. Participants are Norwegians, new beginners, and foreigners who have been speaking Norwegian for a while.
In addition to Norwegian, if you are learning a new language, you might find a speaking partner! Ås Language Exchange is a place to share language, stories, and experiences. We will talk, listen, write, and read together to make learning fun!
Velkommen!
The Language Exchange will not be happening on the following holidays:
24th of Feb (Winter holiday)
14th of March (Easter)
26th of May (Ascension)
 
//

Torsdager kl. 16.30 - 17.30 i foajeen på Ås kulturhus
(27. januar - 9. juni)

På Ås Language Exchange kan du trene på å snakke norsk. Deltakere er nordmenn, nybegynnere og utlendinger som har snakket norsk en stund. 

I tillegg til norsk, kan du kanskje finne deg en talepartner i et annet språk! Det kommer an på hvem som dukker opp - men uansett er ikke turen bortkastet, for når du kan norsk, kan du hjelpe noen som ønsker seg å lære språket.

Ås språkutveksling er et sted for å dele språk, historier og erfaringer. Vi vil snakke, lytte, skrive og lese sammen for å gjøre læring morsom!

Velkommen!

Språkkaféen vil ikke finne sted på følgende fridager:
24. februar (vinterferie)
14. mars (Skjærtorsdag)
26. mai (Kristihimmelfarts)