Vil du eller din lag/forening bli medlem i Ås kulturforum? Ås kulturforum ble dannet i 2009, men har vært i dvale siden 2013. Mye har skjedd i kulturlivet i Ås de siste 10 årene.
Nå er det er klart for en 're-start' med nye folk og friske ideer.
 
Ås kulturforum er tenkt som et privat, frivillig interesse- og samarbeidsorgan for kulturlivet i Ås. Lag og foreninger, enkeltpersoner og bedrifter i hele Ås kommune kan bli medlemmer.
 
Vil du vite mer? Bli med på et infomøte
tirsdag 27. september kl. 18.00 i store sal i Ås kulturhus. (Moerveien 1).
 
Vi håper flere vil ha lyst til å bli medlem/bli med i styret: Medlemmene av Ås kulturforum bestemmer hvordan forumet skal driftes videre, hva man skal prioritere å jobbe med, og hvem som skal sitte i forumets styre.
 
Vi håper å se deg / dere
– la oss sammen ta et krafttak for kulturlivet i Ås!
Send gjerne en e-post til post@askulturhus.no dersom du har tenkt å komme ??