ÅS KIRKEKADEMI – PROGRAM HØSTEN 2022

Om arrangementet

et forum for tro og tanke

Inngangspenger kr. 50,-  betales i døra - kontant eller Vipps

Tirsdag 27. september:

Ås kulturhus kl. 19.30          

Turid Skorpe Lannem og Anne Marie Østhus fra Vake – kirkelig ressurssenter mot seksuelle overgrep:
Det som ikke skulle skje

Vake – kirkelig ressurssenter mot seksuelle overgrep er en virksomhet som står ved den utsattes side og skal være til hjelp for utsatte som opplever seksuelle krenkelser og overgrep i kristen sammenheng.

I tillegg bistå menigheter og kristne organisasjoner med å forebygge seksuelle krenkelser og overgrep, og gi når seksuelle krenkelser og overgrep skjer.
Turid Skorpe Lannem og Anne Marie Østhus har begge utdannelse innenfor det teologiske, diakonale og sosial- og relasjonsfaglige felt.  De har mange års erfaring i møte med mennesker utsatt for overgrep inne kirker og kirkelige organisasjoner som ansatte ved Vake https://ressurssenteret.no
De vil sammen si noe om det som ikke skulle skje – helt fra tidlig 70-tall da Eva Lundgren sto fram med fortellinger fra kvinner utsatt for overgrep i en kirkelig setting, opprettelsen av et kirkelig ressurssenter i 1996 og bearbeidende og forebyggende arbeid i dag i møte med utsatte voksne mennesker, kirker og organisasjoner, slik at det ikke skal skje.

Tirsdag 11. oktober:

Ås kulturhus kl. 19.30

Caroline Serck-Hanssen:
Krigen i Ukraina - Det kirkelige bakteppet

Caroline Serck-Hanssen er kunst- og kulturhistoriker med doktorgrad fra Universitetet i Bergen. Hun har særlig fordypet seg i norsk-russiske forbindelser og ikonkunst.
Høsten 2021 utga hun boken «Den ortodokse kirke – historie – lære – trosliv» på St. Olav forlag.
Den østlige ortodokse kirke regnes gjerne som verdens nest største kristne trosretning (etter Den katolske kirke), men er lite kjent her til lands. I en tid med avstand mellom Vesten og Russland, og hvor det pågår krig i Ukraina, vil hun i sitt foredrag peke på Den ortodokse kirkes rolle i landet og bruddet med Moskvapatriarkatet.