Ås kirkeakademi

Om arrangementet

Kirkegårdenes og gravminnenes historie i Norge

Norske kirkegårder og gravminner har endret uttrykk i løpet av de siste hundre årene. Mange faktorer har spilt inn bl.a. samfunnsøkonomiske, psykologiske og stilhistoriske. Vil det komme nye endringer på 2000-tallet?
 
Foredragsholderen, Karsten Jørgensen,  er professor i landskapsarkitektur ved NMBU.
 
Inngang kr. 50,- i døra. Vipps eller kontant.
Vi følger de gjeldende smittevernreglene på arrangementstidspunktet
Arrangør: Ås kirkeakademi