Åpen mikrofon i Ås

Om arrangementet

Kom med det du kan av sang eller dikt, rap eller dans. Møt opp kl. 19.30 for å melde deg på, eller finn Åpen Mikrofon i Ås på Facebook. https://www.facebook.com/groups/376288385842111/